Mediation en conflicthantering in de kerk

Mediation en conflicthantering in de kerk

19 september en 9 oktober 2024 | De Lichtboog (Houten)

Spanningen, ruzies en conflicten horen bij het leven. Ze komen dus ook voor in de kerk. Aan u als kerkelijk leider, dominee, oudste, ambtsdrager, vrijwilliger of anders betrokkene is het de uitdaging om goed met deze issues om te gaan, zowel preventief als oplossingsgericht. In deze cursus leert u hoe je dat doet.

Opleidingsinformatie

in het kort

De preventieve kant van conflicten in de kerk krijgt in deze cursus veel aandacht. U leert in cursus hoe u een professionele conflictanalyse maakt en krijgt tools aangereikt die mediators gebruiken om te bemiddelen in conflicten. Daarbij gaan we specifiek in op een casus in een kerkelijke context. Hoe ga je bijvoorbeeld om met ongelijke machtsverhoudingen in conflicten waarbij één van de partijen al jarenlang veel tijd en energie in het kerkelijk werk steekt? En hoe vind je als kerkelijk leider de balans tussen bijbelse thema’s als vergeving en verzoening aan de ene kant en recht doen aan de andere kant?

Mede aan de hand van de systeemtheorie en de contextuele benadering krijgt u inzicht in de dynamiek en context van conflicten binnen de kerk. Waarom doen vrijwilligers of gemeenteleden wat ze doen als ze boos of gekwetst zijn? Welke type conflicten zijn er? En welke rollen en patronen zie je daarbij vaak?

De tweedaagse ‘Mediation in de kerk’ heeft een afwisselend programma. Het ene moment doet u theoretische kennis op over systemen en menselijk gedrag. Even later oefent u in een rollenspel met het doorbreken van patronen. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere kerkelijk leiders een casus te bespreken. Verder kijken we naar kansen om conflicten in de kerk te voorkomen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor kerkelijk leiders. Dat kunnen professionals zijn zoals dominees, voorgangers en pastoraal werkers, maar ook vrijwilligers zoals bestuurders en oudsten. Het maakt daarbij niet uit tot welke denominatie je kerk behoort.

programma

De hoofdonderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn:

  • inleiding en plaatsbepaling van mediation in kerkelijke context
  • contextbewustzijn (o.a. systeembenadering, verantwoordelijkheid, inzicht kerkstructuur)
  • wie zijn de participanten in mediation?
  • communicatie in kerkelijke context (wetmatigheden, gevoeligheden, verhogen van vaardigheden)
  • conflictdiagnose van een conflict in kerkelijke context
  • preventie

De cursus bestaat uit theorie en praktijk, zoals het oefenen van vaardigheden en conflictdiagnose aan de hand van casus uit de praktijk.

data

dag 1: donderdag 19 september 2024 | introductiedag | 09.30 - 17.00 uur

dag 2: woensdag 9 oktober 2024 | verdieping | 09.30  -17.00 uur

docenten

U krijgt les van Peter van Genderen en Fred Schonewille, twee ervaren docenten en christelijke mediators, die weten welke conflicten spelen in de kerk. Zij hebben ruime ervaring in het begeleiden van mediations zowel in de oplossingensfeer als ter preventie van problemen en conflicten.

Fred en Peter hebben deze cursus in eerste instantie ontwikkeld voor de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). In samenwerking met de CHE wordt de cursus nu georganiseerd door Hoefnagels Academie.

Meer informatie over hen leest u in dit artikel dat gepubliceerd is op de website van de Christelijke Hogeschool Ede, waar zij onder andere de Basisopleiding Mediation hebben ontwikkeld en doceren.

aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

opleidingspunten

Iedere deelnemer ontvangt na afronding van de opleiding een bevestigingsbrief van deelname aan alle opleidingsdagen. Hiermee kunt u opleidingspunten aanvragen bij uw beroepsvereniging.

kosten

De opleidingskosten bedragen € 975. Het is ook mogelijk om alleen de eerste dag te volgen. U betaalt dan € 495. Deze prijzen zijn inclusief btw. 

De opleiding gaat door bij minimaal 10 deelnemers voor beide dagen.

locatie

De Lichtboog, Houten

* Preventie en goed omgaan met conflicten in de kerk *