Franchise Mediation

Specialisatieopleiding Franchise Mediation

Mediation in franchise-organisaties

2024 | 6 dagen | € 4.995 ex BTW | maximaal 15 deelnemers

Mediation in franchise-organisaties: een nieuwe specialisatie binnen mediation.

Mediation kan binnen franchiseorganisaties breed worden toegepast en heeft grote toegevoegde waarde bij het oplossen van conflicten binnen de franchiseorganisatie, zowel tussen franchisenemers en franchisegever, alsook tussen franchisenemers onderling, en het voorkomen en tijdig signaleren van conflicten binnen de franchiseorganisatie.

Opleidingsinformatie

In deze zesdaagse opleiding wordt de inzet van mediation bij de meest voorkomende conflicten in franchiseorganisaties behandeld. U leert hoe u oplossingsgericht te werk gaat en het mediationproces inricht, rekening houdende met alle belangen en aspecten. Er is veel aandacht voor het systeem van het familiebedrijf en het inrichten van het mediationproces. Daarbij wordt rekening gehouden met het bijbehorende systeem van de franchiseorganisatie. Informatie over het programma van dag tot dag vindt u verder op deze pagina.

De opleiding bevat een uitgebalanceerde verhouding tussen theoretische kennisoverdracht, praktijkvoorbeelden en het aanleren van nieuwe vaardigheden.  Er is veel ruimte voor interactie.  De opleiding wordt gegeven door experts op dit vakgebied. Vaardigheden worden geoefend in rollenspelen, ook met ervaren trainingsacteurs.

De opleiding is onder andere bedoeld als specialisatieopleiding voor MfN, ADR of IMI gecertificeerde mediators maar ook voor franchisegevers en/of leidinggevenden binnen franchiseorganisaties en adviseurs in de franchise-branche.

Dit is een nieuwe specialisatieopleiding! De eerste keer dat deze opleiding wordt gegeven is daarom ook een pilot. Op dit moment worden de beste docenten aangezocht en wordt de opleiding gepland in dagen en qua locatie. Wilt u zich alvast inschrijven voor de opleiding en daarmee geïnformeerd worden als alle data bekend zijn? Schrijf u dan in en blijf op de hoogte!

in het kort

De specialisatieopleiding mediation in franchise-organisaties is ontwikkeld door Fred Schonewille in samenwerking met Coen Vleesenbeek.

Fred Schonewille is gerenommeerd legal mediator en opleider mediation. Coen Vleesenbeek is expert in het op- en uitbouwen van franchiseorganisaties. Zij zijn samen met enkele gastdocenten, allen ook experts op hun vakgebied, uw zeer ervaren docenten/trainers tijdens deze opleiding.


Programma

Dag 1

 • Introductie mediation in de context van de franchiseorganisatie
 • De toepassing van mediation binnen franchiseorganisaties
 • Het franchise businessmodel en verschijningsvormen franchisemediation, methoden en interventies

Dag 2

 • Emotiemanagement
 • Conflictpreventie - Deep democracy

Dag 3

 • Werken met het franchisesysteem

Dag 4

 • Oplossingsgericht werken

Dag 5

 • Conflictpreventie - Emotiemanagement in franchiseorganisaties
 • Oefencasus met training acteurs
 • Franchisemediation in een familiecontext

Dag 6

 • Samenwerking met externe adviseurs
 • Wrap up opleiding, evaluatie en afsluiting

leerdoelen

Na afloop van de specialisatieopleiding

 • Ben je op de hoogte van de transformatieve processen in franchiseorganisaties
 • Ken je de basiswetten van werken met het franchisesysteem
 • Kun je oplossingsgericht werken in franchiseorganisaties
 • Kun je franchiseorganisaties met conflictpreventie ondersteunen
 • Ken je de contextuele benadering binnen de franchiseorganisatie
 • Weet je hoe je mediation kunt toepassen binnen franchiseorganisaties zowel qua methode als proces(inrichting) en praktijk
 • Ben je op de hoogte van de aspecten van werken met de adviseurs van franchisenemers en de franchiseorganisatie, ken je de valkuilen en de voordelen
 • Beschik je over specifieke vaardigheden om als procesregisseur op te treden in mediation in de context van franchiseorganisaties
 • Ben je thuis in de samenwerkingssystematiek om escalatie van conflicten te kunnen voorkomen

doelgroep

De opleiding richt zich op:

 • Mediators met ervaring in franchise of zakelijke mediation die graag nieuw terrein willen ontginnen. Zij krijgen meer inzicht, kennis en ervaring op het gebied van mediation in een franchiseorganisatie. Voor mediators specifiek geldt dat ze na de opleiding een assessment kunnen doen om in het register voor Fr-mediators opgenomen te worden en de titel Gecertificeerd Fr-mediator te mogen voeren.
 • Advocaten, accountants en adviseurs die meer inzicht willen in het ontstaan waarom conflicten en belangenverstrengelingen in franchiseorganisaties ontstaan en dat je deze conflicten kunt oplossen al dan niet met behulp van een Fr-mediator.
 • Franchisegevers en leidinggevenden in franchiseorganisaties: zij krijgen meer inzicht in de negatieve patronen binnen franchiseorganisaties die vrij hardnekkig kunnen zijn. Er wordt vooral veel over, maar niet mét elkaar gepraat. Je hebt inzicht nodig hoe patronen ontstaan en hoe je patronen kunt herkennen en doorbreken. Je leert oplossingen te vinden, ook door er iemand bij te vragen (dit hoeft geen mediator te zijn) om zo met elkaar een goed gesprek te kunnen voeren. Je bent na afloop van de training beter in staat vroegtijdig signalen van conflicten te herkennen en preventief te handelen.

toelatingseisen

De deelnemers hebben een erkende basisopleiding mediation afgerond. Bovendien hebben zij aantoonbaar WO werk- en denkniveau en affiniteit met franchiseorganisaties.

aantal deelnemers

Maximaal 15.

opleidingspunten

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt ongeveer 45 contacturen (wordt nog definitief gemaakt).

U ontvangt na afronding van de opleiding een bevestigingsbrief van deelname aan alle opleidingsdagen. Hiermee kunt u opleidingspunten aanvragen bij uw beroepsvereniging zoals KNB en NOvA.

locatie

Nog niet bekend.

* Mediation in franchiseorganisaties is een nieuwe specialisatie binnen mediation *

Wilt u ook als één van de eersten in Nederland Specialist mediation in franchiseorganisaties worden en vermeld worden in het nieuwe register?

Schrijf u dan nu in!