Systemisch werken voor mediators en juristen

Een unieke opleiding voor mediators die systemisch werk willen inzetten in hun praktijk. U leert hoe u systemische informatie kunt ophalen, die vaak onbewust of halfbewust ligt opgeslagen in de relatie. Hierdoor ontstaat nieuw perspectief en (onder)handelingsruimte.

twee cursusdagen + online terugkombijeenkomst

Systemisch werken voor mediators en coaches

Binnenkort staan hier de nieuwe opleidingsdata. Wilt u als eerste worden geïnformeerd zodra de opleiding weer is gepland? Stuurt u dan een mailtje naar info@hoefnagelsacademie.nl.

Binnen partner- of familierelaties, gezinnen, arbeidsrelaties, (familie-)bedrijven, maatschappen en andere samenwerkingsverbanden speelt er weleens iets waar niemand een vinger kan opleggen. En dat tegelijkertijd de boel tegenhoudt. Waarom loopt het niet, waarom ontstaat er steeds conflict, hoe krijgt uw cliënt zicht op het potentieel?

Systemisch werk is een goede invalshoek om naar dit soort vragen te kijken. Met ‘systeem’ bedoelen we een groep mensen die een relatie of verbinding heeft. Elk systeem heeft andere gewoontes, waarden en een eigen geschiedenis. Systemisch werk maakt onderliggende patronen zichtbaar. Wat moet vanuit het verleden erkend worden, voordat een volgende stap kan worden gezet?

Deze cursus is voor mediators en andere professionals die systemisch willen leren kijken, systemen willen ontrafelen door de goede vragen te stellen en systemisch te luisteren én de systeembenadering direct willen toepassen in hun praktijk. U leert ook hoe u zelf op een logische manier tafelopstellingen toe kunt passen in uw juridische en/of mediationpraktijk.

Programma

Dag 1 Achtergrond en plaatsbepaling systemisch werken voor mediators

09.00 uur Inloop met koffie

09.30 uur Welkom en start

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Start middagprogramma

17.00 uur Einde

Op dag 1 maak je kennis met de systeemtheoretische visie en met systemisch werken, in theorie en praktijk. Je leert wat de kenmerken zijn van een systeem, wat zich afspeelt in een systeem, op welke verschillende manieren je kunt kijken, welke verstoringen van het systeem er zijn en hoe je die herkent.

Je leert ook welke systemische dynamieken, wetmatigheden en patronen er zijn in mediations, zoals trianguleren en parentificatie.

Om te kunnen werken “met je systeembril op”, moet je ook weten hoe het systeem van de mediator werkt, hoe jouw houding als systemische begeleider is en hoe jezelf daarin organiseert. Ook hier besteden we aandacht aan.

En dan nog verder praktisch: systemisch luisteren en systemische vragen leren stellen, hoe doe je dat? Daar gaan we ‘s middags mee aan de slag: voorbeelden, oefenen en doen.

Tot slot bespreken we de huiswerkopdracht die na afloop van deze dag thuis gemaakt moet worden. Om 17 uur ronden we deze eerste dag van de Specialisatieopleiding af.

Dag 2 Systemisch werken voor mediators aan tafel

09.00 uur Inloop met koffie

09.30 uur Welkom en start

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Start middagprogramma

17.00 uur Einde

We beginnen dag 2 met terugblik op dag 1, eventueel een korte herhaling, en het bespreken van de gemaakte huiswerkopdracht.

Daarna starten we met de introductie van Systemisch werken aan tafel. Dit onderwerp komt vandaag aan bod in theorie en praktijk: wat zijn tafelopstellingen, hoe gebruik je die, hoe pas je dat toe in je eigen praktijk?  We maken zo veel mogelijk gebruik van ingebrachte praktijk voorbeelden van de deelnemers.