Specialisatieopleidingen

In welk vakgebied wordt ú de mediationspecialist?

word dé specialist in uw mediationvakgebied met onze verdiepende specialisatieopleidingen

Hebt u de (basis)opleiding tot legal mediator afgerond? De specialisatieopleidingen van Hoefnagels Academie bieden u vervolgens de verrijking, verdieping en verbreding die u zoekt, theoretisch en praktisch, op academisch niveau. Daarvoor zorgen een zorgvuldig opgesteld opleidingsprogramma, gastdocenten (dé deskundigen op hun vakgebied) en ervaren trainingsacteurs.

Na afronding van uw specialisatieopleiding:

  • bent u als academisch geschoolde en gespecialiseerde legal mediator bekend met de psychologische achtergronden en de juridische problematiek van uw specialistisch vakgebied
  • beschikt u over de attitude en de specifieke vaardigheden en kennis die onontbeerlijk zijn om als procesregisseur op te treden en de betrokken partijen te begeleiden en te stimuleren om het mediationproces tot een goed einde te brengen
  • profileert u zich als specialist in de markt en kunt u zich bovendien aansluiten bij de specialistenvereniging van uw keuze.

Opleidingsagenda

Mediation in de context van het familiebedrijf

1 juni 2022 | Putten | 6 dagen

Premarital Mediation (verdiepingsopleiding)

I.s.m. de Stichting Prenups

Eerste opleidingsgroep: 19 en 20 mei 2022

Tweede opleidingsgroep: 8 en 9 september 2022

Scheidingsmediation en Premarital Mediation (Prenups)

Legal family mediation

Echtscheiding, nieuwe relatie, het vormen van een samengesteld gezin, de belangen van de kinderen: als legal mediator begeleidt u partijen bij hun scheiding of de start van hun nieuwe huwelijkse of samenwoonrelatie.

Complexe conflicten met veel stakeholders

Agrarische mediation

Veelzijdige specialisatie voor o.a. notarissen, rentmeesters, accountants en mediators wiens wieg op een boerderij stond. Toekomstgericht en inspirerend, met veel gastdocenten die theorie en praktijk bij elkaar brengen.

Familieconflicten over de erfenis oplossen en voorkomen

Nalatenschapsmediation

De nalatenschapsmediator is de regisseur van het mediationproces: informeert de erfgenamen over het recht en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. In de opleiding veel aandacht voor de bovenstroom en de onderstroom.

Partijbegeleiding in mediation

Mediation Advocacy

Een mediation advocat treedt op als partijbegeleider in een mediationsetting. Deze opleiding verdiept uw skills en expertise om het optimale resultaat voor uw cliënt te bereiken.