Specialisatieopleidingen

Voor welke specialisatieopleiding kiest u?

Hebt u de Basisopleiding tot mediator afgerond? Dan hebt u het fundament gelegd. Om écht mediator te worden is het nodig om u te specialiseren.

De specialisatieopleidingen van Hoefnagels Academie bieden u de verrijking, verdieping en verbreding die u zoekt, theoretisch en praktisch, op academisch niveau. Daarvoor zorgen een zorgvuldig opgesteld opleidingsprogramma, gastdocenten (dé deskundigen op hun vakgebied) en ervaren trainingsacteurs.

Na afronding van de specialisatieopleiding bent u als professioneel, academisch geschoold en gespecialiseerd mediator bekend met de psychologische achtergronden en de juridische problematiek van uw specialistisch vakgebied. U beschikt over de attitude en de specifieke vaardigheden en kennis die onontbeerlijk zijn om als procesregisseur op te treden en de betrokken partijen te begeleiden en te stimuleren om het mediationproces tot een goed einde te brengen.

Scheidingsmediation en Premarital Mediation

Legal family mediation

Echtscheiding, nieuwe relatie, het vormen van een samengesteld gezin, de belangen van de kinderen: als legal mediator begeleidt u partijen bij hun scheiding of de start van hun nieuwe huwelijkse of samenwoonrelatie.

Deze specialisatieopleiding is geaccrediteerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Familieconflicten over de erfenis voorkomen of oplossen

Nalatenschapsmediation

De nalatenschapsmediator is de regisseur van het mediationproces. Hij informeert de erfgenamen over de toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. In de opleiding veel aandacht voor de bovenstroom en de onderstroom.

Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de Stichting Nalatenschapsmediation.

Verleden, heden en toekomst

Mediation in het familiebedrijf

De eigenheid van een familiebedrijf vraagt om een oplossingsgerichte aanpak die recht doet aan de boven- en de onderstroom. U leert welke mogelijkheden mediation biedt en hoe u als mediator dit intensieve proces organiseert en begeleidt.

Complexe conflicten met veel stakeholders

Agrarische mediation

Veelzijdige specialisatie voor o.a. notarissen, rentmeesters, accountants en mediators wiens wieg op een boerderij stond. Toekomstgericht en inspirerend, met veel gastdocenten die theorie en praktijk bij elkaar brengen.

Conflicten met, van of binnen de overheid

Overheidsmediation

Overheidsmediation: conflicten met, van of binnen de overheid en haar organisaties. Dit vraagt om specialistische juridische kennis en vaardigheden om op alle niveaus te kunnen opereren.

Partijbegeleiding in mediation

Mediation Advocay

Een mediation advocat treedt op als partijbegeleider in een mediationsetting. Deze opleiding verdiept uw skills en expertise om het optimale resultaat voor uw cliënt te bereiken.