Familiemediation | Scheidingsmediation & Premarital mediation

Als Legal Familie Mediator bent u dé specialist in scheidingsmediation en premarital mediation

Bent u werkzaam in het familierecht, als notaris of advocaat? Wilt u zich bekwamen in de dynamiek en problematiek rond scheiding, (nieuwe) relaties? Of wilt u juist meer aandacht besteden aan het voorkomen daarvan? Wilt u zich na de basisopleiding mediation kwalificeren in het professioneel begeleiden van gezins- en familieleden bij het oplossen van hun onderlinge problemen? In deze zesdaagse specialisatieopleiding leren onze docenten (experts op hun vakgebied) u alle ins and outsdie u nodig hebt om als gespecialiseerd MfN familiemediator aan het werk te gaan.

De opleiding familiemediation van Hoefnagels Academie is geaccrediteerd door het kwaliteitsbestuur van het MfN-register. Hebt u als MfN-registermediator onze geaccrediteerde opleiding familiemediation positief afgerond, dan wordt dit in het (openbare) MfN-register vermeld én kunt u via de Raad voor Rechtsbijstand familiezaken behandelen.

Opleidingsinformatie

De verdiepingsopleiding Legal Family Mediation Scheidingsmediation en Premarital Mediation vergroot uw competenties om als Legal Family Mediator partners die gaan scheiden of een scheiding overwegen, alsmede partners die een duurzame relatie aangaan, optimaal te begeleiden.

In deze opleiding staat de door prof. G.P. Hoefnagels ontwikkelde methodische werkwijze centraal. Hierin wordt een scheiding primair als een relationele crisis  beschouwd. Daarnaast wordt dat de scheidende partners ook tot zakelijke regelingen willen komen die uitmonden in een scheidingsconvenant dat juridisch verantwoord dient te zijn. Geleerd wordt hoe deze gefaseerde methode wordt toegepast en op welke wijze de scheidende partners daarin kunnen deelnemen.

in het kort

In deze 6-daagse specialisatieopleiding wordt u opgeleid tot scheidingsmediator en premarital mediator volgens de Methode Hoefnagels.

De opleiding is geheel verzorgd. Inbegrepen zijn lunch, warme snack, literatuur en cursusmateriaal. Overnachtingen zijn optioneel. Aan het mondeling assessment zijn extra kosten verbonden.

De opleidingsdagen starten om 09.30 uur en duren tot 19.00 uur.

Deze specialisatieopleiding is door het MfN geaccrediteerd als erkende opleiding familiemediation.

informatie

Specialisatieopleiding Scheidingsmediation en Premarital Mediation

6 dagen | € 4.995,00 (excl. BTW)

10 en 11 september | 24 september | 9 oktober | 5 november | 12 november 2024

Kasteel De Vanenburg in Putten

data

De eerstvolgende opleiding start op dinsdag 10 september 2024.

De opleidingsdata zijn: 10 september, 11 september, 24 september, 9 oktober, 5 november en 12 november 2024.

inhoud van de opleiding

Als deelnemer aan deze specialisatieopleiding beschikt u na afloop over de volgende kennis en competenties en bent u in staat deze in praktijk te brengen:

Scheidingsmediation

 • Het toepassen van een methode van scheidingsmediation die ook voor partijen goed inzichtelijk is (i.e. de methode ontwikkeld door prof. Hoefnagels) zodat dezen zich kunnen voorbereiden op het mediationproces (bijvoorbeeld door het lezen van het boek Gelukkig Getrouwd Gelukkig Gescheidenvan Hoefnagels)
 • Kennis van de wetmatigheden van het scheidingsproces
 • Patronen uit het gezin van herkomst van de echtgenoten
 • Het inzicht dat een scheidingsmediator niet aan één stijl dient vast te houden maar afhankelijk van de specifieke omstandigheden faciliterend, evaluatief, transformatief dan wel oplossingsgericht moet kunnen werken;
 • Specifieke vaardigheden en technieken, gericht op de dynamiek van de relationele crisis die een (echt)scheiding in wezen is
 • Kennis van en inzicht in het effect dat een scheiding heeft voor de kinderen van de scheidende partners en de verantwoordelijkheid van de ouders waarop de mediator hen dient aan te spreken op grond van het IVRK omdat deze ook namens de kinderen optreedt
 • De wijzen waarop het partnerschap van de scheidende partijen kan worden afgesloten en hun ouderschap tegelijkertijd kan worden bestendigd en verstevigd;
 • Het opstellen van een ouderschapsplan als familierechtelijke overeenkomst
 • Het betrekken van de kinderen bij de scheiding door de ouders te coachen en ook met de kinderen te praten
 • Het omgaan met zowel de concrete rechtsnormen op het terrein van het huwelijksvermogensrecht en (echt)scheidingsrecht als met de juridische context in het algemeen (in dit verband dient de uitleg van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract een bijzondere positie te hebben)
 • Een praktische werkwijze waar het gaat om het berekenen en verdelen van het inkomen na de scheiding
 • Een praktische werkwijze betreffende het omgaan met de fiscale gevolgen van de te maken afspraken en het op verantwoorde wijze laten kiezen van de verdeling van opgebouwde pensioenaanspraken (stroomschema)
 • Het redigeren van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 900 e.v. Boek 7 BW.

Premarital Mediation

 • Van relatie naar Prenups: het verhaal van de partners en de considerans
 • Het specifieke Ehetyp van partners
 • Ouderschap en zorg voor het inkomen als communicerende vaten
 • De Bussemakerclausule: de deal van de partners omtrent ouderschap en inkomen
 • Het opstellen van Prenups: huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract

Bent u enthousiast geworden? Schrijf u in of neem contact met ons op!

doelgroep

De opleiding richt zich op:

- ervaren mediators met ervaring in of belangstelling voor familiemediation

- notarissen, advocaten, zorgprofessionals, psychologen, fiscalisten en andere professionals

toelatingseisen

De deelnemers hebben een erkende basisopleiding mediation afgerond. Bovendien hebben zij aantoonbaar WO werk- en denkniveau.

aantal deelnemers

Maximaal 16.

opleidingspunten

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 45 contacturen. 

U ontvangt na afronding van de opleiding een bevestigingsbrief van deelname aan alle opleidingsdagen. Hiermee kunt u opleidingspunten aanvragen bij uw beroepsvereniging zoals KNB en NOvA. MfN kent PE-punten toe aan deze opleiding.

assessment

De opleiding wordt afgesloten met het afleggen van een - facultatief - assessment in de vorm van een mondelinge toets.

De kosten van dit assessment bedragen € 375.

Als u het assessment met goed gevolg hebt afgelegd ontvangt u een certificaat van deelname.  U kunt dan als familiemediator worden opgenomen in het MfN-register  en in het register van de Raad voor de rechtsbijstand - indien ook aan de overige voorwaarden voor inschrijving in de desbetreffende registers is voldaan. 

literatuur

Voor en tijdens de opleiding ontvangt u enkele studieboeken/vakliteratuur (inbegrepen in de cursusprijs). Studieboeken tijdens eerder opleidingen waren bijvoorbeeld:

 • E.-M. Van den Eerenbeemt, De Liefdesladder 
 • A. Hendriks en C.A.R.M. van Leuven, Kind in bemiddeling 
 • G.P. Hoefnagels, Gelukkig Getrouwd Gelukkig Gescheiden
 • F. Schonewille & L.H.M. Zonnenberg, Prenups 
 • I. Bosch, Onze Liefde 
 • P.C. Schonewille-van Diest, Mijn man heeft een kind 
 • G.P.C. Smits, Emotiemanagement 

docenten

Hoofddocenten: Annette van Riemsdijk en Pauline Schonewille-van Diest.

Gastdocenten: Fred Schonewille, Makiri Mual, en Marino Vossen.

acteurs

Tijdens de opleidingsdagen worden de onderwerpen mede inzichtelijk gemaakt door middel van rollenspellen. Hierbij wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van professionele acteurs. Zij zijn allen zeer ervaren en zorgen voor een realistische vertaling van de praktijk waardoor de deelnemers de geleerde vaardigheden en kennis uitvoerig leren toepassen.

locatie

Kasteel de Vanenburg in Putten. Een historisch landgoed in het midden van het land, gelegen op de bosrijke Veluwe met alle gewenste voorzieningen en een team met een groot hart voor gastheerschap. De opleidingsdagen zijn geheel verzorgd. De overnachtingen zijn facultatief: www.vanenburg.nl