Academie

Hoe is de Hoefnagels Academie ontstaan?

De Hoefnagels Academie is opgericht om mediators op te leiden volgens de unieke methodische mediation van professor Hoefnagels: een onderscheidende manier van mediation met aandacht voor relationele, zakelijke en juridische aspecten van het conflict. De inzichten van Hoefnagels zijn vertaald in state-of-the-art opleidingen Legal Mediation, die steeds verder worden doorontwikkeld. We zijn een niche opleidingsinstituut dat de MfN-erkende basisopleiding tot legal mediator aanbiedt op academisch niveau. Dit geldt ook voor onze specialisatieopleidingen. Onze praktische en direct toepasbare mediationopleidingen leren u om op deze mooie en unieke manier als mediator te werken.

De Hoefnagels Academie is opgericht om mediators op te leiden volgens de unieke methodische mediation van professor Hoefnagels: een onderscheidende manier van mediation met aandacht voor relationele, zakelijke en juridische aspecten van het conflict. De inzichten van Hoefnagels zijn vertaald in state-of-the-art opleidingen Legal Mediation, die steeds verder worden doorontwikkeld. We zijn een niche opleidingsinstituut dat de MfN-erkende basisopleiding tot legal mediator aanbiedt op academisch niveau. Dit geldt ook voor onze specialisatieopleidingen. Onze praktische en direct toepasbare mediationopleidingen leren u om op deze mooie en unieke manier als mediator te werken.

Hoefnagels Academie is een nieuw opleidingsinstituut, ontstaan in juli 2020. Na een jarenlange plezierige samenwerking hebben Fred Schonewille en Manon Schonewille in goed onderling overleg besloten hun samenwerking in Schonewille & Schonewille Academy Legal Mediation per 1 juli 2020 stop te zetten. Fred Schonewille zet zijn activiteiten als opleider en aanbieder van opleidingen tot legal mediation voort onder de vlag van de door hem opgerichte Hoefnagels Academie.

Een nieuw bedrijf, een nieuwe naam, en wat is er mooier dan deze academie de naam te geven van de founding father van mediation in Nederland en degene van wie Fred dit mooie vak geleerd heeft: professor Peter Hoefnagels.

Professor G.P. (Peter) Hoefnagels is de founding father van mediation in Nederland

De Hoefnagels Academie is vernoemd naar professor G.P. (Peter) Hoefnagels. Professor Hoefnagels is de founding father van mediation in Nederland. Hij was onder meer hoogleraar Criminologie aan de Erasmusuniversiteit Roterdam.

Hem was al snel duidelijk dat een conflict niet zomaar ontstaat en niet zomaar opgelost wordt: een gerechtelijke procedure werkt dan averechts. Hij deed onderzoek naar andere manieren om conflicten op te lossen en te voorkomen.

Uit Hoefnagels' onderzoeken en praktijkervaring vloeide een methodische manier van conflicthantering voort, en vele boeken over dit onderwerp.

Zijn bekendste boek is Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden (meest recente, herziene versie 2018). Peter Hoefnagels is in november 2011 overleden, maar zijn methodische werkwijze om conflicten op te lossen of te voorkomen is nog steeds effectief en actueel. Dit is mede te danken aan de voortdurende ontwikkeling en actualisering door zijn opvolger Fred Schonewille.

Dr. mr. Fred Schonewille zet het werk van Hoefnagels voort

Het was in 2002, dat Fred Schonewille in de leer ging bij Professor Hoefnagels, in diens mediationpraktijk in het Achterhoekse kleine buurtschap "Linde".

In de rustige Achterhoek, in het buurtschap "Linde" hield Hoefnagels nog steeds praktijk, hoewel hij wat aan het afbouwen was in verband met zijn leeftijd. Samen begeleidden zij nog vele mediations, waarbij Fred Schonewille zeer geïnspireerd werd door zijn leermeester, die conflicten op een heel andere methodische manier aanpakte dan Fred, als oud-notaris, gewend was.

Na enkele jaren intensief samenwerken droeg professor Hoefnagels zijn mediationpraktijk aan Fred over. Hoefnagels had Fred ook dusdanig geïnspireerd door zijn werkwijze die zichtbaar werkte, dat Fred het op zich nam om het gedachtengoed van Hoefnagels verder te ontwikkelen en uit te dragen als mediator en opleider.

Fred is inmiddels een zeer ervaren legal mediator en opleider. Zijn jarenlange ervaring als mediator, onderzoeker, docent en opleider (bij o.a. de Universiteit Utrecht en Schonewille & Schonewille Academy Legal Medation) zullen ook u inspireren om als legal mediator aan de slag te gaan.

De visie van onze Academie

In de visie van Hoefnagels is de persoon van de mediator essentieel. De legal mediator paart autoriteit en gezag aan (inhoudelijke en processuele) kennis naast alle vaardigheden en technieken waarover hij uiteraard beschikt. Daarnaast reikt hij aan partijen het juridisch kader aan.  Het mediationproces moet daarom in drie fasen worden ingericht en uitgevoerd om recht te doen aan partijen en hun conflict: de relationele, zakelijke en juridische fase – en wel in deze volgorde.

Legal mediation volgens de Methode Hoefnagels is dus een methodisch proces dat door de deskundige mediator op een methodische wijze wordt ingericht, waarover de mediator de regie houdt én waarin hij partijen inhoudelijk adviseert. Hoofddocent Fred Schonewille is nauw betrokken bij de mediationwetgeving en kan beschouwd worden als een van de voortrekkers van de doorontwikkeling van mediation in het algemeen en uiteraard van de methode Hoefnagels in het bijzonder. Hij werkt intensief samen met andere mediationprofessionals in het vakgebied zoals systeemtherapeuten, waardoor de integrale aanpak van conflicten naar een hoger plan getild wordt.

De manier waarop u dat proces vormgeeft en hoe u op een pro-actieve wijze als legal mediator acteert, welke rol de wet daarin speelt en welke verantwoordelijkheid partijen daarin zelf hebben? In onze basisopleiding tot mediator en in onze specialisatieopleidingen wordt u opgeleid tot deskundig legal mediator die het proces én de inhoud beheerst en na afronding van de opleiding methodisch te werk kan gaan.

Omdat u als mediator nooit uitgeleerd bent, biedt onze academie u na afronding van de basisopleiding allerlei mogelijkheden om u verder te ontwikkelen in uw vak en als persoon, zoals specialisatieopleidingen, nascholing, cursussen, trainingen, coaching en intervisie.