Dé mediationopleiding voor professionals op academisch niveau

Startdatum volgende MfN-erkende Basisopleiding: 29 oktober 2020

waves   Bekijk onze blog

Hoefnagels Academie voor mediationopleidingen

De Hoefnagels Academie is opgericht om mediators op te leiden volgens de unieke methodische mediation van professor Hoefnagels: een onderscheidende manier van mediation met aandacht voor relationele, zakelijke en juridische aspecten van het conflict.

De inzichten van Hoefnagels zijn vertaald in state-of-the-art opleidingen Legal Mediation, die steeds verder worden doorontwikkeld. We zijn een niche opleidingsinstituut dat de MfN-erkende basisopleiding aanbiedt op academisch niveau. Dit geldt ook voor onze specialisatieopleidingen.

Onze praktische en direct toepasbare mediationopleidingen leren u om op deze mooie en unieke manier als mediator te werken.

Academisch niveau

Gerenommeerde docenten met veel praktijk-en onderzoekservaring.

Persoonlijk onderwijs

Kleine groepen resulteren in persoonlijke aandacht op elk vlak.

Praktijkgericht

Rollenspelen met ervaren trainingsacteurs om rolvast te worden als mediator.

De grondlegger van Legal Mediation

Professor dr. G.P. (Peter) Hoefnagels (1927-2011)

De grondlegger van mediation in Nederland. Hij studeerde rechten en psychologie, romoveerde op een methode voor rapportage voor de Raad voor de Kinderbescherming en was hoogleraar Criminologe en familie- en jeugdrecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Peter Hoefnagels voerde tot op hoge leeftijd zijn mediation praktijk in Vorden (Gelderland).

Daarnaast heb je de optie om een omschrijving bij een slide toe te voegen, zoals je hier ziet. Ook kan je de hoogte en breedte gemakkelijk aanpassen, naar jouw wensen.

Hoefnagels is de grondlegger van mediation in Nederland en in wezen de uitvinder van Legal mediation: de vorm van mediation die niet alleen faciliterend maar waarbij de mediator partijen ook inhoudelijk begeleidt.

Wilt u ook professioneel Legal Mediator volgens de succesvolle methode Hoefnagels worden?

Hoefnagels 2.0:  de opvolger en opleider van nu

Fred Schonewille (1969)

studeerde notarieel recht en christelijk ethiek, was in zijn jonge jaren notaris, werd lid van de Tweede Kamer en promoveerde aan de Universiteit Leiden op het onderwerp Partij-autonomie in het relatievermogensrecht. Hij werd vanaf 2002 door professor Hoefnagels opgeleid, werkte met hem samen in diens mediation praktijk in Vorden en nam Hoefnagels’ mediationpraktijk over.

Zijn brede praktijk als (internationaal) legal family (business) mediator, onderzoeker, docent, auteur en spreker op zijn vakgebied. Daarnaast is hij één van de initiatiefnemers en aanjagers van het Wetsvoorstel Mediation in Nederland

Als ‘discipel’ en opvolger van Hoefnagels zet Fred Schonewille sinds vele jaren de ontwikkeling van het werk, de missie en de visie van Hoefnagels voort: als legal mediator en als oprichter van de Hoefnagels Academie voor legal mediation opleidingen. De inzichten van Hoefnagels zijn vertaald in opleidingen legal mediation die steeds verder worden doorontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten, academische onderzoeken en maatschappelijke ontwikkelingen.

Fred was samen met Manon Schonewille (geen familie) gedurende zeven jaar founding partner en gedreven opleider van Schonewille & Schonewille Academy Legal Mediation te Rotterdam.  In 2020 besloten Fred en Manon in goed overleg om de opleidingen tot legal mediator in het vervolg zelfstandig aan te bieden, om daarin hun eigen accent te kunnen leggen.

In de visie van Hoefnagels is de persoon van de mediator essentieel. Hij (of zij) paart autoriteit en gezag aan (inhoudelijke en processuele) kennis naast alle vaardigheden en technieken waarover hij uiteraard beschikt. Daarnaast reikt hij aan partijen het juridisch kader aan.

In de visie van Hoefnagels moet het mediationproces in drie fasen worden ingericht en uitgevoerd om recht te doen aan partijen en hun conflict: de relationele, zakelijke en juridische fase – en wel in deze volgorde.

Legal mediation volgens de Methode Hoefnagels is dus een methodisch proces dat door de deskundige mediator op een methodische wijze wordt ingericht, waarover de mediator de regie houdt én waarin hij partijen inhoudelijk adviseert.

In onze basisopleiding tot mediator en in onze specialisatieopleidingen wordt u opgeleid tot deskundig mediator die het proces én de inhoud beheerst. We besteden in de opleiding daarom aandacht aan conflicttheorie, de opbouw van het mediationproces, inhoudelijke kennis (o.a. door het inzetten van gastdocenten op specifieke onderdelen) en specifieke mediationvaardigheden. In deze prettige ontspannen en comforting omgeving zult u ontdekken hoe u de mediator kunt gaan worden die u bent.

Bent u die professional met een missie, op zoek naar méér?

 • op zoek naar een state-of-the-art mediationopleiding op academisch niveau die persoonlijk begeleiding en coaching biedt, waarin wetenschappelijke theorie en praktijkoefeningen elkaar naadloos aanvullen, zodat het beste in uzelf naar boven komt?
 • die floreert in een academische omgeving op hoog niveau
 • toe aan een volgende stap in uw loopbaan, die uzelf en uw cliënten een grote meerwaarde biedt?
 • van nature nieuwsgierig en geboeid door de processen van en tussen mensen, in hun systemische context van bijvoorbeeld families, bedrijven en organisaties?
 • toe aan een stap in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling in een ontspannen hoogwaardige en veilige leeromgeving?
 • een out-of-the-box denker die mediation niet als een kunstje ziet maar als een methodische manier om het maatwerk te kunnen leveren dat bij u past?
 • praktijkgericht en gedreven om de aangereikte kennis meteen te oefenen en toe te kunnen passen in uw eigen praktijk?

Eerlijk is eerlijk: onze erkende basisopleiding is uniek en past niet bij iedereen. Niet iedereen past bij onze opleiding. Wij leiden geen grote groepen mensen op. Wij leiden individuele professionals op die een bewuste keuze maken en daarvoor gáán.

Onze MfN-erkende basisopleiding tot Legal Mediator is bijzonder interessant voor ervaren juridische professionals zoals notarissen, advocaten, rechters, en bedrijfsjuristen. Tot onze (internationale) alumni behoren onder andere ook politici, psychologen, psychiaters, bedrijfskundigen, HRM-professionals, fiscalisten, accountants, agrarisch specialisten en theologen.

Onze ervaring is dat de mensen die voor onze opleiding kiezen daar heel blij van worden en op hun plek zijn. Het academische niveau en de gestructureerde opzet van onze opleiding, de (gepromoveerde) docenten, de boeiende wisselwerking tussen theorie en praktijk, de vakliteratuur (o.a. échte boeken), de ondersteuning van ons opleidingsmanagement en de gedreven mede-cursisten maken dat onze mediationopleiding het verschil maakt.

Onze basisopleiding in zes hoofdthema's

 • Theorie mediation en conflicthantering | Gebaseerd op de visie en methode van professor Hoefnagels, doorontwikkeld op basis van state-of-the-art wetenschappelijke inzichten, (academische) boeken en onderzoeken, beeldmateriaal, vertaald naar de praktijk van de mediator.
 • Legal mediation | Rol van het recht in mediation, de wijze waarop een legal mediator omgaat met juridische aspecten, de evaluatieve mediationbenadering, het toepassen van sturingsmechanismen en het vervullen van een actieve procesrol van de legal mediator, mediation advocacy en mediation naast rechtspraak.
 • Opbouw van het mediationproces | Opbouw mediationproces; mediation als een gefaseerde en gestructureerde methode volgens de Methode Hoefnagels
 • Vaardigheden en technieken voor de mediator | Gestructureerd leren, vaardigheden en techniekmodule, video en live demonstraties. Verschillende mediation-benaderingen (faciliterend, evaluatief, oplossingsgericht) en ontwikkelen van een eigen stijl als mediator.
 • De persoon van de mediator | Professionele beroepsaspecten, ethische dilemma’s en strategische keuzen.
 • Specialisatie | Tijdens onze basisopleiding werkt u al toe naar uw specialisatie tot bijvoorbeeld family mediator, business mediator, mediator in familiezaken of agrarisch mediator. Deze aanpak zorgt ervoor dat u uw opleiding als zeer praktijkgericht en waardevol ervaart. Na afronding van de basisopleiding ontwikkelt u zich verder tot specialist op uw vakgebied door de verdiepingsopleiding te volgen die bij u past.

Wilt u het verschil gaan maken als mediator?

Kies dan nu voor onze basisopleiding tot Legal Mediator en verzeker u van een plaats in de eerstvolgende basisopleiding. Daarna kunt u zich verder specialiseren tot bijvoorbeeld legal family mediator, mediator voor familiebedrijven, overheidsmediator of agrarisch mediator.

✔ MfN-erkend

✔ vakinhoudelijk zeer hoog academisch niveau

✔ gepromoveerde docenten met jarenlange ervaring en eigen mediationpraktijk

✔ synergie tussen psychologische, vakinhoudelijke en juridische dimensies

✔ gestructureerde opbouw van de opleiding

✔ kleine groepen met veel persoonlijke aandacht

✔ gezonde en heerlijke catering

✔ bijzondere opleidingslocaties

2020 29 oktober 2020: Basisopleiding Legal Mediation Rotterdam november 2020: Startbijeenkomst specialisatieopleiding Mediation in familiebedrijven november 2020: Startbijeenkomst Legal Family Mediation (scheidingsbemiddeling en premarital mediation) november 2020: Startbijeenkomst Agrarische Mediation november 2020: Cursus Kennismaken met mediation (1 dag) 2021 Specialisatieopleiding Mediation in familiebedrijven Specialisatieopleiding Legal Family Mediation Specialisatieopleiding Agrarische Mediation Cursus Kennismaken met mediation (1 dag)

Opleidingsdata zijn onder voorbehoud