Wat is legal mediation?

Wat is legal mediation? Op deze pagina leest u daar meer over. Is uw vraag nog niet beantwoord? Wilt u weten wat legal mediation toe kan voegen aan uw professionele loopbaan? Neemt u dan contact met ons op voor een informatief gesprek op maat.

Wat is mediation?

Om meer inzicht in mediation te krijgen is het belangrijk om eerst in te zoomen op mediation. Mediation is een eigentijdse vorm van conflictoplossing en -voorkomen, waarbij partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing. De mediator begeleidt partijen in dit proces. Het is een proces met een juridische kop en staart, onder andere om de vertrouwelijkheid van het proces te borgen. Omdat het een proces is, weet de mediator welke stappen hij methodisch met partijen moet doorlopen: hoe, in welke volgorde en waarom, om tot een goed eindresultaat te komen dat door partijen wordt gedragen.

Mediation gaat over mensen, emoties, feiten en cijfers, en de wijze waarop met een (verwachte) moeilijke situatie wordt omgegaan: relationeel, zakelijk en juridisch. In het mediationproces is er aandacht voor de bovenstroom (feiten, situaties, oplossing) en de onderstroom (wensen, aannames, angsten, ideeën). Deze twee stromen moeten met elkaar in verbinding worden gebracht. Je kunt de wind in de zeilen hebben, maar als de onderstroom de andere kant op gaat, komt de boot niet vooruit.

Wat doet een legal mediator?

Legal mediators begeleiden partijen in het oplossen of voorkomen van hun conflicten vanuit de psychologische, inhoudelijke én juridische invalshoek. Een conflict is meer dan een communicatiestoornis. Als legal mediator benader je conflicten actief op verschillende niveaus. Alle "lagen" van het conflict krijgen aandacht: de psychologische, inhoudelijke én juridische dimensies.

Als legal mediator ben je een actieve probleemoplosser en pro-actief procesbegeleider.

Je voert actief regie, je werkt op maat, je doet dat wat nodig is in een specifieke zaak om partijen te begeleiden op hun weg naar een uitkomst voor het conflict of het maken van afspraken.

Wat maakt jullie basisopleiding tot legal mediator zo bijzonder?

Onze basisopleiding tot legal mediator is een state-of-the-art opleiding op academisch niveau. Ontworpen vanuit een duidelijke visie en met een gestructureerde opbouw.

De basis van de opleiding wordt gevormd door de door professor G.P. Hoefnagels - de founding father van mediation - ontwikkelde methode. Deze methode is doorontwikkeld door hoofddocent dr.mr Fred Schonewille, met daarin geïntegreerd de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied in binnen- en buitenland, zoals het wetgevingsproces rond mediation waarbij Fred als deskundige zeer nauw betrokken is. De methode Hoefnagels/Schonewille - en daarmee ook de opleiding - is een afgewogen combinatie van communicatie, psychologie, inhoud en recht.

Onze basisopleiding is daadwerkelijk een opleiding, en daarmee veel meer dan een training. De opleiding bestaat uit zowel het aanleren van theorie - ondersteund door boeken en divers onderwijsmateriaal -als het oefenen en aanleren van vaardigheden - waarin u wordt getraind door oefeningen en rollenspelen met ervaren trainingsacteurs.

Tot slot is onze basisopleiding geaccrediteerd en erkend door de MfN. Na afronding van de basisopleiding kunt u de kennistoets en het assessment afleggen om toegelaten te worden tot het register van MfN-erkende mediators.

Voor wie zijn jullie opleidingen?

Onze opleidingen zijn toegesneden op notarissen, advocaten, rechters, notarissen en bedrijfsjuristen, medisch specialisten, psychologen, bedrijfskundigen, HRM, fiscalisten en accountants die zich op academisch niveau willen scholen tot professioneel legal mediator. Onze opleiding zijn ook geschikt als u inzichten en vaardigheden rond conflicthantering en onderhandelen wilt verwerven, leren en toepassen in uw professie.