Programma

Programma

basisopleiding tot legal mediator

De Basisopleiding Legal Mediation bestaat uit 20 dagdelen, verdeeld over negen opleidingsdagen en twee avonden.

Dag 1: 10.00 – 21.30 uur

 • Introductie mediation
 • Plaatsbepaling van mediation in het rechtssysteem
 • Conflictanalyse
 • Belangengericht onderhandelen

Dag 2: 10.00 – 18.30 uur

 • De mediationmethode als gefaseerde methode van psychologie en recht
 • Mediationmethode: pre-mediation
 • Mediationmethode: de openingsfase
 • Ethiek

Dag 3: 10.00 – 21.30 uur

 • Mediationmethode: de onderzoeksfase
 • De persoon van de mediator
 • Vaardigheden en technieken
 • Omgaan met dilemma’s en strategische keuzes

Dag 4: 10.00 – 18.30 uur

 • Mediationmethode: de onderzoeksfase (verdieping)
 • Psychologie en neurowetenschap voor de legal mediator
 • Conflicttheorie
 • Verslaglegging in mediation

Dag 5: 10.00 – 18.30 uur

 • Mediationmethode: opties genereren
 • Mediation advocacy en court connected mediation
 • Mediationstijlen en -benaderingen
 • Co-mediation
 • De legal mediator

Dag 6: 10.00 – 18.30 uur

 • Mediationmethode: de afsluitende fase
 • Omgaan met impasses door emoties en oude pijn: psychologie voor legal mediators
 • Jurisprudentie uit mediation: Nederlandse Mediation

Dag 7: 10.00 – 18.30 uur

 • Mediationmethode: Process design
 • Harvard revisited: emoties en identiteit in conflictsituaties
 • Juridisch kader voor én binnen mediation
 • Jurisprudentie mediation
 • Mediationwetgeving in Nederland

Dag 8: 10.00 – 18.30 uur

 • Mediationmethode: mediationovereenkomst en reglement
 • Het mediators proposal
 • Preventieve mediation
 • Contextuele benadering
 • Sturingsmechanismen voor de legal mediator
 • Specialisatie binnen mediation
 • Mediationregisters

Dag 9: 10.00 - 18.30 uur

 • Werken met de systeembril in mediation
 • Afsluitend rollenspel volledige mediation met trainingsacteurs
 • Evaluatie opleiding

doelgroep

literatuur

Onze MfN-erkende basisopleiding is toegesneden op notarissen, advocaten, rechters, notarissen en bedrijfsjuristen, maar is ook zeer geschikt voor psychologen, bedrijfskundigen, HRM, fiscalisten en accountants die zich willen scholen tot professioneel legal mediator.

Deze opleiding biedt u ook een verrijking van uw professionele skills, als u inzichten en vaardigheden rond conflicthantering en onderhandelen wilt verwerven en leren toepassen in uw professie.

Hoefnagels Academie maakt gebruik van een online leeromgeving met artikelen en lesmateriaal. Daarnaast ontvangt u voor uw opleiding de volgende boeken:

 • Toolkit Mediation, M.A. Schonewille
 • Getting to Yes, R. Fisher en W. Ury
 • Getting to Yes with Yourself, W. Ury
 • Negotiating the Nonnegotiable, D. Shapiro
 • Rechtspraak Mediation, F. Schonewille, W.A. Jongbloed
 • Juridische aspecten van mediation, E. Schutte, J. Spierdijk
 • Never split the difference, C. Voss

De Engelstalige boeken kunnen naar keuze van de deelnemer ook in het Nederlands worden verstrekt.

wat leert u in de opleiding?

 • Theorie: U leert de theorie van mediation, gebaseerd op state-of-the-art wetenschappelijke inzichten, literatuur op academisch niveau en (internationale) onderzoeken, vertaald naar de praktijk van de mediator.
 • Methode: U leert om mediation in te zetten als een gefaseerde en gestructureerde methode, en hoe u het mediationproces inricht en opbouwt.
 • Vaardigheden en technieken: Door participatie in een groot aantal rollenspellen leert zowel vanuit het perspectief van de mediator als vanuit het perspectief van een partij naar het mediationproces te kijken en worden deze posities ervaren. Ook op basis van andere praktische oefeningen worden vaardigheden, technieken verworven en inzichten opgedaan. Tijdens de opleidingsdagen wordt gebruik gemaakt van professionele trainingsacteurs.
 • Mediator: U ontwikkelt uw eigen stijl als mediator.
 • Legal Mediation: Onder Legal Mediation wordt verstaan de rol van het recht in mediation, de plaats van mediation binnen het rechtssysteem, de wijze waarop een legal mediator omgaat met juridische aspecten, de evaluatieve mediationbenadering, het toepassen van sturingsmechanismen en het vervullen van een actieve procesrol van de legal mediator en mediation advocacy.
 • Ethiek: In de ethische leerlijn wordt aandacht besteed aan de persoon van de mediator, professionele beroepsaspecten, ethische dilemma’s en strategische keuzen.

Legal mediators behandelen conflicten met een psychologische, inhoudelijke en juridische dimensie. Wilt u ook legal mediator worden volgens de methode van Professor Hoefnagels?

Schrijf u dan in voor de eerstvolgende mediationopleiding, die begint in maart 2021 of in juni/juli 2021 (intensive) en verzeker u van een plaats.

Na inschrijving nemen wij contact met u op om een persoonlijk intakegesprek te plannen.