Ontstaan en missie

Het ontstaan van Hoefnagels Academie

Over 'founding father' professor Hoefnagels, zijn opvolger Fred Schonewille en legal mediation anno 2021

De Hoefnagels Academie is vernoemd naar professor G.P. (Peter) Hoefnagels: de founding father van mediation in Nederland.

Professor Hoefnagels was de pionier op het gebied van mediation. Hij kwam in de jaren zeventig als eerste in Nederland op de gedachte om partijen in een conflict samen aan tafel te zetten om tot een oplossing te komen. Deze aanpak was bepaald revolutionair te noemen in een maatschappij waarin conflicten standaard met advocaten in de rechtbank werden uitgevochten.

In die setting ging hij met hen op zoek naar oplossingen op basis van hun gemeenschappelijke en individuele belangen, in plaats van op hun standpunten en ingenomen juridische posities. In de jaren tachtig maakte Hoefnagels zijn inmiddels grote praktijkervaring tot onderzoeksthema aan de Erasmus Universiteit. Als academicus wilde hij namelijk weten waarom wat hij deed werkte: hij was op zoek naar de methode.

De methode Hoefnagels

Dit onderzoek leidde bij Hoefnagels tot het inzicht dat een conflict altijd eerst relationeel moet worden benaderd en dat er pas daarna ruimte is voor een zakelijke onderhandeling. De juridische dimensie van een conflict vormt het sluitstuk van het proces. Dit inzicht was de basis van de drie-fasen-methode die Hoefnagels in de loop van de tijd verder heeft verfijnd in een wisselwerking tussen praktijkvoering, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Uit Hoefnagels' onderzoeken en praktijkervaring vloeide een methodische manier van conflicthantering voort, en vele boeken over dit onderwerp.

Zijn bekendste boek is Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden (meest recente, herziene versie 2018). Peter Hoefnagels is in november 2011 overleden, maar zijn methodische werkwijze om conflicten op te lossen of te voorkomen is nog steeds effectief en actueel. Dit is mede te danken aan de voortdurende ontwikkeling en actualisering door zijn opvolger Fred Schonewille.

De Lindese Molen

Het was in 2002, dat Fred Schonewille in de leer ging bij Professor Hoefnagels, in diens mediationpraktijk in het Achterhoekse kleine buurtschap "Linde". In de rustige Achterhoek, in het buurtschap "Linde" hield Hoefnagels nog steeds praktijk, hoewel hij wat aan het afbouwen was in verband met zijn leeftijd. Samen begeleidden zij nog vele mediations, waarbij Fred Schonewille zeer geïnspireerd werd door zijn leermeester, die conflicten op een heel andere methodische manier aanpakte dan Fred, als oud-notaris, gewend was.

Na enkele jaren intensief samenwerken droeg professor Hoefnagels zijn mediationpraktijk aan Fred over. Hoefnagels had Fred ook dusdanig geïnspireerd door zijn werkwijze die zichtbaar werkte, dat Fred het op zich heeft genomen om het gedachtengoed van Hoefnagels verder te ontwikkelen en uit te dragen, als mediator en opleider.

Fred is inmiddels een zeer ervaren legal mediator en opleider, die werkt volgens de methode Hoefnagels. Hij is zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de mediationwetgeving in Nederland. Ook als initiator van vaktijdschriften zoals het tijdschrift Nederlandse Mediation en platforms voor mediation, zoals allesovererven.nl (over nalatenschapsmediation) is het zijn missie om mediation als conflictoplossingsmethode een eigen plaats te geven in het Nederlandse rechtsstelsel.

Zijn jarenlange ervaring als mediator, onderzoeker, docent en opleider (bij o.a. de Universiteit Utrecht en Schonewille & Schonewille Academy Legal Medation) zullen ook u inspireren om als legal mediator aan de slag te gaan.