MfN-Basisopleiding Legal Mediation

De basisopleiding tot Legal Mediator

Volg de MfN-erkende basisopleiding tot Legal Mediator bij Hoefnagels Academie

Hoefnagels Academie leidt u op in theorie en praktijk tijdens de unieke 9-daagse basisopleiding voor deelnemers op HBO+ en academisch niveau. Legal mediators behandelen conflicten met een psychologische, inhoudelijke en juridische dimensie. Tijdens de opleiding Legal Mediation krijgt u tools aangereikt om praktische en wetenschappelijke kennis toe te passen in de commerciële praktijk.

Voor wie is de opleiding bestemd?

Deze opleiding is toegesneden op notarissen, advocaten, rechters, notarissen en bedrijfsjuristen, maar ook zeer geschikt voor psychologen, bedrijfskundigen, HRM, fiscalisten en accountants die zich willen scholen tot professioneel legal mediator.

Deze opleiding is ook geschikt als u inzichten en vaardigheden rond conflicthantering en onderhandelen wilt verwerven, leren en toepassen in uw professie.

9-daagse opleiding

Wij kiezen er bewust voor om de negen opleidingsdagen van de basisopleiding over een aantal maanden te spreiden. In vier maanden wordt u opgeleid tot legal mediator.

Onze ervaring is dat deze opbouw en tijdspanne u het meeste rendement biedt, u helpt om de theorie te laten beklijven en u de vaardigheden van de mediator eigen te maken.

dr.mr. Fred Schonewille

hoofddocent basisopleiding

 • MfN-erkende basisopleiding
 • gestructureerde opbouw van de opleiding
 • vakinhoudelijk zeer hoog academisch niveau
 • synergie tussen psychologische, vakinhoudelijke en juridische dimensies
 • wetenschappelijke basis gebaseerd op de nieuwste inzichten uit binnen- en buitenland
 • (gepromoveerde) docenten met jarenlange ervaring en eigen mediationpraktijk
 • kleine groepen met veel persoonlijke aandacht
 • bijzondere opleidingslocaties met gezonde, lekkere catering (dieetwensen mogelijk)

Legal Mediation in het kort

Een conflict is meer dan een communicatiestoornis. Als legal mediator benader je conflicten actief op verschillende niveaus. Alle "lagen" van het conflict krijgen aandacht: de psychologische, inhoudelijke én juridische dimensies. Als legal mediator ben je een actieve probleemoplosser en pro-actief procesbegeleider. Je voert actief regie, je werkt op maat, je doet dat wat nodig is in een specifieke zaak om partijen te begeleiden op hun weg naar een uitkomst voor het conflict of het maken van afspraken.

Wat maakt de basisopleiding tot legal mediator zo bijzonder?

Onze opleiding tot legal mediator is een state-of-the-art opleiding op academisch niveau. Ontworpen vanuit een duidelijke visie en met een gestructureerde opbouw. De basis van de opleiding wordt gevormd door de door professor G.P. Hoefnagels - de founding father van mediation - ontwikkelde methode. Deze is doorontwikkeld door hoofddocent dr.mr Fred Schonewille, met daarin geïntegreerd de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied in binnen- en buitenland, zoals het wetgevingsproces rond mediation waarbij Fred als deskundige zeer nauw betrokken is. De methode Hoefnagels/Schonewille - en daarmee ook de opleiding - is een afgewogen combinatie van communicatie, psychologie, inhoud en recht. Onze basisopleiding is daadwerkelijk een opleiding, en daarmee veel meer dan een training. De opleiding bestaat uit zowel het aanleren van theorie - ondersteund door boeken en divers onderwijsmateriaal - als van vaardigheden - waarin u wordt getraind door oefeningen en rollenspelen met ervaren trainingsacteurs.

“Hoewel ik jarenlang sceptisch was over mediation, nu ik dat in Nederland vooral zag in een passieve facilterende vorm, heeft Fred Schonewille mij overtuigend aangetoond dat de kunst van mediation juist zit in het eclectische karakter ervan waarbij je naar gelang de situatie zich ontvouwt, verschillende stijlen en technieken kunt toepassen.
Juist het niet-conventionele, maar sturend op de creativiteit en het intuïtieve van mediation, heb ik zeer gewaardeerd aan de opleiding Legal Mediation bij Schonewille.
Volgens mij is het de enige opleiding in Nederland die mediation zijn ruimte laat innemen die het verdient. Niet louter als gespreksbemiddelaar, maar als actieve probleemoplosser met verstand van de juridische kanten van de zaak; elke advocaat of jurist zou in feite mediation advocate moeten willen zijn. Deze opleiding leent zich daar uitstekend voor!"
Mr.dr. Ineke A. Koele, advocaat en belastingadviseur, nu ook ‘mediation advocate’

Wat kunt u bereiken met deze opleiding?

Deze Mfn-erkende opleiding tot Legal Mediator verrijkt uw professionele loopbaan.

 • U leert te werken met mediation als een gefaseerde en gestructureerde methode
 • U leert hoe u het mediationproces inricht en opbouwt
 • U leert vanuit het perspectief van de mediator en vanuit het perspectief van een partij naar het conflict en naar het mediationproces te kijken
 • U ervaart hoe het is om in deze posities te zijn
 • U verwerft vaardigheden, technieken en inzichten in mediation als proces en als conflictoplossingsmethode
 • U leert hoe u partijen begeleidt om te denken in oplossingen en niet in problemen
 • U leert hoe u (soms op een niet-conventionele wijze) een actieve rol inneemt in een conflictsituatie, welke stijlen en technieken u kunt toepassen in verschillende situaties, waarom u welke keuze maakt en wat daarin bij u past.
 • U leert wat de rol van het recht is in mediation en de plaats van mediation binnen het rechtssysteem
 • U leert op welke wijze een legal mediator omgaat met juridische aspecten
 • U leert sturingsmechanismen toepassen
 • U leert hoe u een actieve procesrol inneemt als legal mediator en mediation advocat

Ook onderwerpen als de persoon van de mediator, professionele beroepsaspecten, ethische dillema's en strategische keuzes komen aan bod. Verder neemt u deel aan een oefenmediation, en oefent u specifieke onderdelen van het mediationproces.

Wilt u weten of mediation iets voor u is, of hebt u specifieke vragen? Schrijf u dan in voor een vrijblijvend telefonisch of online studieadviesgesprek.

Praktische informatie over de najaarsopleiding 2020

Opleidingsdata

 • donderdag 19 november 2020
 • maandag 30 november 2020
 • donderdag 17 december 2020
 • donderdag 14 januari 2021
 • vrijdag 15 januari 2021
 • dinsdag 8 februari 2021
 • woensdag 10 februari 2021
 • dinsdag 2 maart 2021
 • woensdag 10 maart 2021

Docenten

dr. mr. F. Schonewille (hoofddocent), drs. George Smits, mr. Annette van Riemsdijk, dr. Marijke Spanjersberg

Kosten € 5.550 exclusief BTW.

Dit bedrag is inclusief negen verzorgde opleidingsdagen op locatie, het studiemateriaal en een certificaat na afloop van de opleiding.

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Locatie: Hotel New York Rotterdam

Overige informatie

Na het afronden van de opleiding en het voldoen aan de huiswerkopdrachten, ontvangt u een certificaat van deelname. Ook ontvangt u een bevestigingsbrief met de studiebelasting, waarmee u PE/PO-punten kunt aanvragen bij uw beroepsvereniging. Om u te kunnen inschrijven bij de MfN is een aanvullend theorie-examen en live assessment vereist. De kosten van het theorie-examen en het live assessment vindt u op www.mediationtoets.nl.

Schrijf je dan vandaag nog in om jezelf van een plek te verzekeren.